Osoby zainteresowane korzystaniem z portalu otrzymają formularz rejestracyjny, a następnie login i hasło po zgłoszeniu się na adres poezja.na.marginesie@gmail.com

 

Cmentarze i biblioteka
Jednakie mają znaczenie:
Tam giną kości człowieka,
Tu myślom grozi zniszczenie.

I tu, i w grobów popiele,
Z tych, których imię zostało,
Wezwanych bardzo jest wiele,
Ale wybranych zbyt mało.

A z czasem, zwykłą koleją,
Gdy pamięć odmówi straży,
Wszystkie te księgi zbutwieją,
Znikną pamiątki z cmentarzy.

Bo tylko w ludzkiej pamięci,
Ten idzie z rodu do rodu,
Kto życie ludziom poświęci,
I przejdzie w życie narodu.

Antoni Kruman (1888)

Międzyuczelniany Zespół, działający pod auspicjami Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza:

prof. dr hab. Barbara Bobrowska, prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn (kierownik zespołu, prof. dr hab. Tomasz Sobieraj, prof. UŁ dr hab. Dorota Samborska-Kukuć, prof. UO dr hab. Sabina Brzozowska-Dybizbańska, prof. UO dr hab. Marek Dybizbański, prof. UAM dr hab. Wiesław Ratajczak, dr hab. Urszula Kowalczuk, dr hab. Joanna Zajkowska, dr hab. Marek Kochanowski, dr hab. Małgorzata Okulicz-Kozaryn, dr hab. Marek Wedemann, dr Zofia Dambek-Giallelis, dr Mateusz Bourkane, dr Marcin Jauksz, dr Marta Barańska, dr Eliza Kącka, dr Piotr Kopszak (autor koncepcji informatycznej), dr Katarzyna Kościewicz, dr Dawid Maria Osiński, mgr Karol Jaworski (sekretarz zespołu), mgr Sylwia Czachór, mgr Karolina Karpińska, mgr Magdalena Pawłowska, mgr Dorota Sech, mgr Rozalia Wojkiewicz.

Zespół składa się z pracowników i doktorantów Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytety Opolskiego, Instytutu Badań Literackich, Muzeum Narodowego w Warszawie.

Projekt PNAMC stanowi pierwsze w humanistyce polskiej zastosowanie map tematów (ISO Topic Maps) – innowacyjnego modelu rejestrowania i porządkowania danych. Został on wykorzystany do rozpoznania kondycji twórczości poetyckiej w latach 1864-1894, nazywanych często „czasami niepoetyckimi”, a okazujących się – przy bliższym spojrzeniu – czasami bujnego rozwoju poezji. Jest to przedsięwzięcie eksperymentalne, pionierskie, o ogromnym potencjale badawczym, w dużej mierze już uruchomionym. Wymaga dalszego udoskonalania, zaprasza do interakcji.

Na portalu Poezja na marginesie cywilizacji znajdują się:

Bibliograficzna baza adnotowana Poezja na Marginesie Cywilizacji [praca zespołowa], rec.wyd. prof. dr hab. Agata Stankowska, ISBN 978-83-916543-2-3;
Antologia Krytyka lat 1864–1894 wobec poezji. Sądy – problemy postulaty, wstęp i oprac. U. Kowalczuk, T. Sobieraj, wybór tekstów: zespół PNAMC, Warszawa 2017; rec.wyd. dr hab. Maciej Gloger, ISBN 978-83-916543-1-6;
Antologia Czasy wytrwale poetyckie. Wiersze z prasy lat 1864–1894 [prototypowa wersja antologii], wstęp i oprac. K. Kościewicz, R. Okulicz-Kozaryn, D.M. Osiński, wybór tekstów: zespół PNAMC, Warszawa 2017; ISBN 978-83-916543-0-9.

Publikowana baza stanowi wstępną wersję prezentacji danych zgromadzonych w mapie topik i będzie w przyszłości wzbogacana o nowe formy dostępu do informacji.

Hosting stron internetowych, bazy danych i antologii projektu PNAMC zapewnia Poznańskie CentrumSuperkomputerowo-Sieciowe na platformie   ehum.psnc.pl.

Projekt modelu danych mapy topik  i prezentacji internetowej © Piotr Kopszak 2017.

Osoby zainteresowane korzystaniem z portalu otrzymają formularz rejestracyjny, a następnie login i hasło po zgłoszeniu się na adres poezja.na.marginesie@gmail.com